Азовское Казацкое Войско
Home / Документы / Програма+Календарно-тематичне планування

Програма+Календарно-тематичне планування

УПРАВЛІННЯ ОСВІТИ ІНАУКИ ЗАПОРІЗЬКОЇ ОБЛАСНОЇ ДЕРЖАВНОЇ

АДМІНІСТРАЦІЇ

КОМУНАЛЬНИЙ ЗАКЛАД ЗАПОРІЗЬКИЙ ОБЛАСНИЙ ІНСТИТУТ

ПІСЛЯДИПЛОМНОЇ ПЕДАГОГІЧНОЇ ОСВІТИ

 

 

 

«ПОГОДЖЕНО»                                                            «ЗАТВЕРДЖЕНО»

на засіданні Ради МК                                          на засіданні

відділу освіти                                                       науково-методичної ради ЗОІППО

Бердянської РДА

Протокол № ___                                                   Протокол № ___

Від «__» _______ 2010 р.                                     Від «__» _______ 2010 р.

Завідуюча МК:                                                      Голова НМР ЗОІППО:

________ Л. Я. Усольцева                                    __________В. Я. Ястребова

 

 

ПРОГРАМА РОБОТИ

ГУРТКА ВІЙСЬКОВО-ПАТРІОТИЧНОГО ВИХОВННЯ

5 – 11 кл.

 

«ІСТОРІЯ, КУЛЬТУРА, ЗВИЧАЇ ТА ДУХОВНІ ТРАДИЦІЇ КОЗАЦТВА»


                                                                                              УКЛАДАЧ:

козак Запорізької

обласної громадської організації

«Азовське козацьке Військо»

Рєзнік В. А.

 

 

2010

 

ПРОГРАМА ГУРТКА ВІЙСЬКОВО-ПАТРІОТИЧНОГО ВИХОВАННЯ

5 – 11 кл.

 

«ІСТОРІЯ, КУЛЬТУРА, ЗВИЧАЇ ТА ДУХОВНІ ТРАДИЦІЇ КОЗАЦТВА»

 

Пояснювальна записка.

 

Відповідно до вимог Державної національної програми «Освіта», Указу Президента України від 25.10.2002 р. «Про концепцію допризовної підготовки і військово-патріотичного виховання молоді», Постанови кабінетну Міністрів України від 30.11.2000 р.  «Про допризовну підготовку», розпорядження голови Запорізької обласної державної адміністрації від 12.02.2009 р. №29 «Про затвердження заходів щодо вдосконалення якості допризовної підготовки юнаків і військово-патріотичного виховання молоді» головною метою роботи гуртка є виховання свідомого громадянина і патріота Батьківщини, підготовка юнаків до проходження строкової військової служби в Збройних Силах та інших військових формуваннях України.

Виходячи з особливостей Запорізької області, яка є колискою козацтва, програма ставить за мету:

–                           підготовку учнів до свідомої активної участі в суспільному житті Української держави, формування відповідальності за долю України;

–                           формування патріота, свідомого громадянина України, захисника рідної землі з вираженою самосвідомістю, світоглядом і характером, високою духовністю;

–                           ознайомлення з найяскравішими сторінками історії козацтва та його визначними діячами;

–                           відродження козацьких традицій;

–                           розвиток культурного надбання козацтва;

–                           підвищення престижу військової служби, формування і роз-    виток готовності до захисту Української держави і служби у Збройних Силах України;

–                           надання допомоги для вступу у військові вищі навчальні заклади випускникам загальноосвітніх шкіл.

Для участі в гуртку військово-патріотичного виховання «Історія, культура, звичаї та духовні традиції козацтва» залучаються діти віком від 10 до 17 років. Заняття  проводяться у двох групах: молодша (5 – 8 класів) і старша (9 – 11 класів). Програма занять розрахована на 1 рік навчання. Тематика занять складається з урахуванням вікових можливостей дітей.

Заняття у гуртку покликані допомогти дітям розкрити свої таланти, можливості та уміння; зароджувати в них цікавість до історичного козацького та військового минулого.

Теоретичні заняття проводяться у формі лекцій, бесід, розповідей з їх обговоренням, використанням дидактичного матеріалу та технічних засобів навчання. На цих заняттях розглядаються поняття, визначення, основні положення теми.

Практичні заняття передбачають проведення рольових ігор, доповідей учнів, туристично-екскурсійних походів, зустрічей з ветеранами війни, праці та військової служби, з керівниками козацьких організацій Запорізької області, відвідування музеїв.

Комплексні заняття включають послідовне виконання завдань з різних розділів програми, якими учень повинен оволодіти.

Керівник гуртка має можливість самостійно розподіляти години теоретичного та практичного матеріалу.

Програма розрахована на здійснення міжпредметних зв’язків  з курсами історії рідного краю, історії України та всесвітньої історії.

Підсумком роботи щодо реалізації завдань програми є участь учнів гуртка в проведенні Всеукраїнського фестивалю «Нащадки козацької слави», підготовка та участь у заходах до святкування пам’ятних дат військової історії України та історії козацтва.

 

 

Основні вміння та навички, якими повинен оволодіти гуртківець:

–                                                  аналізувати, узагальнювати й систематизувати історичний матеріал;

–   порівнювати, оцінювати, пояснювати історичні факти на основі здобутих джерел;

–   аргументовано, на основі історичних фактів, відстоювати власні погляди на ту чи іншу проблему;

–   розмірковувати, спілкуватись, співпрацювати у навчанні, розв’язувати будь-які проблеми;

–   свідомо дотримуватися громадської поведінки, реалізовувати й захищати свої права, виконувати громадські та конституційні обов’язки.

 

Тематичне планування роботи молодшої групи

гуртка військово-патріотичного виховання  5 – 8 кл.

«Історія, культура, звичаї та духовні традиції козацтва»

 

Назва теми

Кількість

годин

Вид роботи

Примітка

1

Народи, які жили на території Запорізької області та прилягаючих землях.

1

розповідь

2

Історична ситуація у світі і в Україні в період зародження та розвитку козацтва.

1

лекція

3

Хто такі козаки? Як виникло козацтво?

2

бесіда

4

Хортиця – колиска Запорізького козацтва.

1

доповідь учнів

5

Видатні козацькі полководці.

3

лекція, розповідь, бесіда

6

Петро Сагайдачний – видатна особа козацької доби.

1

розповідь

7

Переяславська Рада – українсько-російський договір 1654 р.

1

лекція

8

Богдан Хмельницький – людина і політик.

1

розповідь

9

Походи кошового отамана Івана Сірка.

1

розповідь

10

Гетьман Петро Дорошенко, його боротьба за об’єднання України.

1

розповідь

11

Історія нашого краю.

2

похід до музею

12

Запорізьке козацьке військо низове.

1

зустріч з керівником козацької організації

13

Легенди про життя козаків.

1

круглий стіл

14

Побут козаків, одяг, зброя. Про вуса, чуприну та козацьку звитягу.

2

розповідь

15

Звичаєве право – заповіді козака.

2

розповідь, бесіда

16

«Де козак, там і слава»

2

конкурс прислів’їв, приказок та козацької термінології

17

Козацьке коло.

1

бесіда

18

Створення Азовського козацького війська.

4

розповідь,

круглий стіл

19

Йосип Гладкий – легендарний отаман Азовського козацького війська.

1

розповідь

20

Іван Засорін – начальник Азовських козацьких морських команд.

1

розповідь

21

Отамани Азовського козацького війська.

1

розповідь

22

Героїчна участь козаків-азовців в обороні

м. Бердянська та фортеці св. Петра під час російсько-турецької війни в 1855 р.

2

розповідь

23

Шляхами слави Азовського козацького війська.

2

екскурсія

24

Кубанське козацьке військо.

1

зустріч з керівником козацької організації

25

Чорноморське козацьке військо.

1

зустріч з керівником козацької організації

26

Мистецтво українців: кераміка, вишивка, писанкарство, ковальство, зброярство.

3

розповідь, конкурс молодого митця

27

Календарні свята з давнини та пов’язані з ними обряди і звичаї.

2

розповідь, бесіда

28

Козацькі думи, пісні, музика й танці.

1

бесіда

29

Духовне життя козаків. Віра і церква.

2

розповідь, бесіда

30

Свято “Козацькі забави”.

2

веселі старти

31

«Козацькому роду нема переводу»

 до Дня Захисника Вітчизни.

2

вікторина

32

Військово-фізична підготовка молоді у козацьку добу.

1

розповідь

33

Прийоми військово-фізичної підготовки джур.

6

веселі старти

34

Українське військо періоду козаччини. Організація та тактичні прийоми козацького війська.

2

лекція

35

Військова служба в лавах Збройних Сил України. Військова дисципліна.

1

розповідь

36

“З ветеранами в єдиному строю”.

1

участь у святі Дня перемоги

37

Зустріч з ветераном Великої Вітчизняної Війни.

1

зустріч з ветераном ВВВ

38

Основи топографії та туризму; надання першої медичної допомоги.

“Козацький куліш”.

2

лекція, розповідь

39

“Стежками рідного краю”.

6

туристичний похід

40

Всеукраїнський фестиваль

«Нащадки козацької слави»

3

фестиваль


 

Тематичне планування роботи старшої групи

 гуртка військово-патріотичного виховання  9 – 11 кл.

«Історія, культура, звичаї та духовні традиції козацтва»

 

Назва теми

Кількість

годин

Вид роботи

Примітка

1

Запорізька спадщина.

1

розповідь

2

Населення Запорізького краю.

1

лекція

3

“Твоєї слави вовіки не забудемо”.

1

круглий стіл

4

Звичаєве право – заповіді козака.

1

розповідь

5

Козацьке коло.

1

бесіда

6

Українська жінка у часи козацтва.

1

бесіда

7

Видатні козацькі полководці.

1

лекція, розповідь, бесіда

8

Петро Сагайдачний – видатна особа козацької доби.

1

розповідь

9

Переяславська Рада – українсько-російський договір 1654 р.

1

лекція

10

Богдан Хмельницький – людина і політик.

1

розповідь

11

Походи кошового отамана Івана Сірка.

1

розповідь

12

Побут козаків, одяг, зброя. Про вуса, чуприну та козацьку звитягу.

2

розповідь

13

Історія нашого краю.

2

похід до музею

14

Запорізьке козацьке військо низове.

1

зустріч з керівником козацької організації

15

Військова служба в лавах Збройних Сил України.

1

розповідь

16

День Збройних Сил України.

1

круглий стіл

17

Поняття про військові статути. Військова дисципліна.

1

лекція

18

Стройові прийоми без зброї.

1

практичне заняття

19

Українське військо періоду козаччини. Організація та тактичні прийоми козацького війська.

2

лекція

20

Вогнева підготовка. Теоретичні основи стрільби.

2

лекція

21

Учбові стрільби з пневматичної гвинтівки.

3

практичні заняття

22

Легенди про життя козаків.

1

круглий стіл

23

День захисника Вітчизни.

1

зустріч з ветераном військової служби

24

Основи медичних знань. Надання першої медичної допомоги.

3

лекція, практичні заняття

25

Духовне життя козаків. Віра і церква. Пресвята Богородиця – покровителька і захисниця козацтва.

2

розповідь

26

Основи топографії та туризму.

“Козацький куліш”.

4

розповідь,

польові збори

27

Основи попередження і захисту у надзвичайних ситуаціях.

2

лекція

28

“Стежками рідного краю”.

6

туристичний похід

29

Кубанське козацьке військо.

1

зустріч з керівником козацької організації

30

Чорноморське козацьке військо.

1

зустріч з керівником козацької організації

31

Мистецтво українців: кераміка, вишивка, писанкарство, ковальство, зброярство.

3

розповідь, конкурс молодого митця

32

Календарні свята з давнини та пов’язані з ними обряди і звичаї.

2

розповідь, бесіда

33

Козацькі думи, пісні, музика й танці.

1

бесіда

34

Історія бойових мистецтв. Козацька боротьба «Бойовий гопак», «Спас».

2

зустріч та показовий виступ інструктора бойових мистецтв «Спас»

35

Військова присяга, прапор, символіка збройних формувань України.

1

розповідь

36

Зустріч з ветераном Великої Вітчизняної Війни.

1

зустріч з ветераном ВВВ

37

“З ветеранами в єдиному строю”.

2

участь у святі Дня перемоги

38

Прикладна фізична підготовка. Подолання смуги перешкод.

4

практичні заняття

39

Створення Азовського козацького війська.

1

розповідь

40

Йосип Гладкий – легендарний отаман Азовського козацького війська.

1

розповідь

41

Іван Засорін – начальник Азовських козацьких морських команд.

1

розповідь

42

Шляхами слави Азовського козацького війська.

2

екскурсія

43

Всеукраїнський фестиваль

 «Нащадки козацької слави»

3

фестиваль

ЛІТЕРАТУРА:

 

1. Підручники  5–10 кл. середньої загальної школи «Історія рідного краю» / Під ред. проф. Турченка Ф. Г.

2. Підручник «Захист Вітчизни для 10 – 11 кл.»/ Бака М. М., Квашньов Ю. О.– Видавництво «ВЕЖА», 2006.

3. Голобуцький В. А. Запорозьке козацтво. – К., 1994 .

4. 100 великих постатей і подій козацької України / О. І. Гурій, Т. В. Чухліб. – К..: Арій, 2008.

5. Фізична і військова прикладна підготовка молоді (навчально-методичний посібник 10 – 11 кл.) – 2003.

6. Основи медичних знань. Навчальний посібник для 10 – 11 класів середньої загальної школи / Каденко Я. В. – К.: «АРТ –освіта», 2004.

7. Голобуцкий В. А. Черноморское казачество. – К., 1956.

8. Маленко А. М. Азовське козацьке військо (1828 – 1866). – Запоріжжя, 2000.

9. Осип Михайлович Гладкий, кошевой атаман Запорожской Сечи./Маленко А. М. – «Русская старина» – 1881, №2.

10. Шерер Жан-Бенуа. Літопис Малоросії, або Історія козаків-запорожців та козаків України або Малоросії. – 1994. – 311 с.

11. Мицик Ю. А., Плохій С. М., Стороженко І . С. Як козаки воювали: Іст. розповіді про запорізьких козаків.– Дніпропетровськ: Промінь, 1990. – 302 с.

12. Д. Наливайко. Козацька християнська республіка. – «Дніпро». – 1992 р.

13. О. Олійників. Козацьке військо народжене на Одещині.– «Маяк». – 2001 р.

14. В. Бойко. Козацькі стрілки Задунав’я. – Львів. – 2002 р.

15. О. Апанович. Розповіді про запорізьких козаків. – «Дніпро». – 1991 р.

16. О. Середюк. Лицарі сонця. – Луцьк. – 2008 р.

17. П. Супруненко. Легенди козацького краю. – «Берегиня». – 1995 р.

18. Б. Сушинський. Козацькі вожді України. – Одеса. – 2004. – ІІ. том.

19. Т. Каляндрук. Загадки козацьких характереків. – Львів. – 2007 р.

20. В. І. Сергійчук. Іменем війська Запорізького. – «Україна» . – 1991 р.

21. А. Сокульський. Морські походи запорожців. «Січ». – 1995 р.

22. К. Гуслистий, О. Апонович. Запорізька Січ та її прогресивна роль в історії українського народу. – Київ. – 1954 р.

23. І. Кравченко. Запорожці. – Мистецтво. – 1993 р.

24. М. А. Шудря. Січ-Мати. – Київ. – 2008 р.

25. В. Шевчук. Козацька держава, як ідея в системі суспільно-політичного мислення ХVI – XVIII ст. – «Грамота». – 2007 р.

26. О. Будучай, А. Будучай. Сторінки історії запорізького козацтва. – Переяслав-Хмельницький. – 2008 р.

Оставить комментарий

Ваш электронный адрес не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

*

* Copy This Password *

* Type Or Paste Password Here *

Можно использовать следующие HTML-теги и атрибуты: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

Scroll To Top